top of page

M/S »Frem«s første år i fart - Afsnit 1

Af Ejner Brusgaard


Første afsnit:


»Frem« blev født i 1939, skæbneåret da Anden Verdenskrig brød ud. Min bror Christian bliver i 1938 kontaktet af havnefoged Anders Thomsen, Nykøbing Mors. Han havde ved samtaler med skibsbygmester Søren Larsen fået idéen at bringe mere skibsfart til byen, som søfartsmæssigt var gået tilbage, og derfor ville han bygge skibe og eventuelt danne rederi. Min bror skulle dels skyde penge i skibet og dels føre det. De tre mænd lod så »Frem« konstruere, men som arbejdet skred frem, ville de gerne for at fordele risikoen have flere med i foretagendet, og sådan blev Nykøbing Mors Rederi startet.


Jeg sejlede på det tidspunkt i udenbys skibe på langfart og havde efterhånden 4-5 års erfaring. Jeg blev da opfordret at min bror til at tage med nybygningen som bedstemand (styrmand), da han mente, at jeg var manden, han skulle bruge, og jeg var da også straks interesseret og tog mod udfordringen. Jeg kom så til Nykøbing Mors cirka tre måneder før, skibet skulle være færdigt, for at være med til færdigbygningen og udrustningen.


Gamle sejlmager Petersen stod for rigningen af skibet, og ham kom jeg til at arbejde sammen med. Vi riggede skibet med både fast og løbende rig, ligesom vi syede sejl, presenninger med mere. Det var en interessant og lærerig tid for mig, da den gamle sejlmager og »deepwater sailor« forstod at lære fra sig inden for sit fag. Han var uddannet i de store sejlskibes tid på verdenshavene, og var lige så god til at fortælle »skipper-historier« som til sit håndværk.


Den 14. marts 1939 var skibet færdigbygget, og den 15. marts blev det holdt prøvesejlads med skibstilsynet, klasseeksperter, forsikringsrepræsentanter med flere. Den 17. marts var der præsentationssejlads med aktinære og familien. Der var dækket langbord i lastrummet, hvor der blev serveret både vådt og tørt. På Limfjordens vande blev så skibet afprøvet på alle måder. Sejlads for sejlene alene var det store nummer, men i øvrigt blev der gået til sagen med alt.


Den 18. marts afgik vi til Fur for at laste skibets første last, der bestod af rå moler, som blev styrtet i skibet fra tipvogne. Vi skulle laste på aming, det vil sige at vi skulle selv sige stop, når vi mente, skibet var lastet. »Frem« skulle laste 180 tons efter beregningen, og det var jo spændende hvor mange tons, der kom i skibet, så skipper og jeg sprang rundt på kajen og så efter amingsmærker. Da vi mente, skibet var tilpas tillastet, stoppede vi lastningen og fik skibet gjort søklar. Den 19. marts afgik vi fra Fur, og via Nykøbing Mors og Ålborg kom vi til Holbæk, hvor den første last skulle udlosses. Moleret blev vejet ud af skibet, og så vidt jeg erindre, blev der udlosset 200 tons, så skibets bæreevne var helt i orden.


Den 23. marts afgik vi fra Holbæk til København, hvor de sidste papirer angående skibet blev udfærdiget i blandt andet Handelsministeriet. Skipper havde gode forbindelser på Karlshamn Oliefabrik, og meningen var, at vi hovedsagelig skulle beskæftiges med sejlads af soyaskrå og oliekager fra Karlshamn til danske provinshavne. Den 31. marts ankom vi til Karlshamn for første gang, og vi udførte så indtil krigsudbruddet i august en halv snes rejser på Karlshamn til dansk havn med mange afstikkere til forskellige Østersøhavne.




Næste afsnit bliver offentliggjort torsdag den 16/4 kl 12.00


436 visninger

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page